Rané období oddílu v Ostrově

 
 • jaro 1976

příprava na založení kroužku OB – kontakty s oddílem OB Chomutov - od Jirky Grossmana získány první materiály (pravidla, pár metodických pokynů, pár map prostorů v okolí Chomutova) 

 • 1.9.1976

po dohodě s Ivanem Matoušem (ředitel DPM) založen kroužek OB při DPM Ostrov 

 • jaro 1978

první vlastní mapa OB – Třetí rybník. Svérázné překreslení SMO 5 (státní mapa odvozená 1:5 000) do černobílé verze a tisk na polokarton A4 

 • jaro 1978

první vlastní pořadatelská činnost – závod školské ligy na mapě Třetí rybník – zúčastnily se školy z Ostrova a z Nejdku 

 • cca 1980

kroužek OB začleněn jako oddíl do TJ DPM Ostrov, předseda jednoty Josef Týnovský 

 • jaro 1981

první soutěžní mapa podle pravidel OB Třetí rybník – jih (1:10 000, E=4m, tisk Geodézie Pardubice, 3000 výtisků plus barevné kombinace pro tréninkové účely) 

 • jaro 1981

od tohoto roku oddíl pořádal každoročně dva oficiální závody jaro - podzim, nejprve pro účastníky z oblasti (CV, Klášterec, KV, SO, Nejdek, Chodov), cca od roku 1983 již jako závody krajského a oblastního žebříčku 

 • jaro 1982

jednobarevná mapa Zámeckého parku pro náborové závody a noční OB 

 • jaro 1984

druhá soutěžní mapa Čihadlo (1:15 000, E=5m, tisk Geodezie Pardubice, 4000 výtisků) 

 • jaro 1988

mapa Zámecký park (1:2 500, bez vrstevnic, 500 výtisků, tisk Geodézie Pardubice) – pro pořádání náborových závodů a tradiční podzimní noční závod 

 • jaro 1988

třetí soutěžní mapa Oldříš (1:15 000, E=5m, tisk Geodézie Pardubice, 4000 výtisků) 

 • duben 1988

vedení oddílu a agenda předány Honzovi Lisému a Daně Ritterové. 


Činnost oddílu do roku 1988 

Členové oddílu 
Členy oddílu tvořily po celou dobu téměř výhradně děti. První rok byl svízelný – nebyl výjimečný trénink třeba jen se dvěma adepty. Postupně se však členstvo stabilizovalo (přírůstky zřad sourozenců, kamarádů a větší povědomí ve městě), takže v posledních letech bylo v oddíle kolem 30 dětí. Dospělé členstvo se mi nepodařilo v hojnějším počtu získat. 

Zaměření 
Při plánování akcí jsme maximálně přihlíželi k tomu, aby se děti mohly co nejvíce vydovádět a přitom, spíše jako mimochodem i něco nového poznávat. Činnost nebyla jednostranně zaměřena pouze na OB. Usilovali jsme vždy o pravidelnou činnost a co nejdelší pobyt dětí v přírodě. Přírodu jsme se při tom učili poznávat. Brzy jsme se museli rozhodovat, kterých závodů se budeme zúčastňovat. Zvolili jsme variantu účasti všech dětí na větším počtu závodů v dosažitelném okolí (Západočeský kraj a Chomutov, Litvínov, Teplice). Výkonnější borci měli pak možnost účasti na celostátních závodech v doprovodu svých rodičů. Obě tyto varianty současně nemohli dospělé síly oddílu pokrýt. Dopravu na téměř všechny závody a zpět jsme absolvovali společně vlakem. Brzy se to ukázalo jako velká výhoda - celá parta měla dostatek příležitostí se dobře sžít a cestování jsme kombinovali s výlety a návštěvou pamětihodností. 

Tréninky 
V mimozávodním období listopad – březen jsme měli pravidelné sobotní celoodpolední tréninky. Podle počasí, buď na mapě nebo v tělocvičně. Kromě toho jsme měli svůj čas v bazénu, jezdili jsme na běžkách a chodili na výlety. Podobný režim jsme měli i v závodním období, pokud některý víkend (výjimečně) nebyl žádný závod. 

Závody 
Sportovní činnost oddílu spočívala především v účasti na závodech oblastního a krajského žebříčku. V prvních dvou letech jsme se rozkoukávali, ale pak jsme již měli kolem 25 startů ročně. V obou žebříčcích se členové oddílu vždy dobře umisťovali. Párkrát jsme si zkusili i celostátní žebříčky a ani tam jsme se ve výsledcích neztratili. Obří akce (Jičín, Nový Bor) jsme vynechávali. 

Prázdninové kempy 
O prázdninách jsme měli několik závodních a tréninkových kempů. Byly to desetidenní závody OB v Jindřichově Hradci, příměstské vícedenní tréninkové soustředění v Ostrově, týdenní soustředění v Liberci, týdenní soustředění v Novém Boru. Všechny akce byly vždy na OB mapách v místě pobytu. 

Mapování 
K činnosti téměř každého oddílu OB patřila také tvorba vlastních map a jejich využití pro pořádání závodů. Nebyli jsme výjimkou a brzy jsme začali mapovat také. Výsledkem bylo celkem 6 map, z toho 3 soutěžní podle pravidel OB, dvě jednobarevné (Třetí rybník a Park) a jedna barevná Zámecký park. 

Pořádání závodů 
Organizační činnost oddílu začala hned na první, jednobarevné, mapě Třetí rybník. Oddíl neměl dost dospělých členů, kteří by byli schopni uspořádat závody. Jako pořadatelé se však včátcích plně osvědčili moji spolupracovníci z Báňských projektů, kteří sice o OB před závodem nic nevěděli, ale každý dostal instrukce o fungování svého úseku a závod proběhl i za těchto okolností dobře. Jako rozhodčí a pořadatelská služba se postupně stále více zapojovali rodiče dětí z oddílu a jejich přátelé a spolupráce s nimi byla po léta výborná. Proto jsme také potom mohli úspěšně uspořádat každoročně dva žebříčkové závody a také krajské přebory štafet a v nočním OB. Do přípravy a organizace oficiálních závodů se v dorosteneckém věku začínali zapojovat i vlastní odchovanci. Pravidelně jsme také pomáhali jako rozhodčí při přeborech v lyžařském OB pořádaných Jiskrou Nejdek. 


Podávám tuto výpověď a potvrzuji, že jsem vědomě nic nezamlčel, leda že bych na spoustu věcí zapomněl nebo si je pamatoval jinak, než jak si je pamatuje někdo jiný. Přeji všem orienťákům v Ostrově hodně radosti při hledání (a nalézání) lampionů. 

Srdečně zdravím Alois Ježek – s nepostradatelnou pomocnicí a manželkou Helenou.